Mødedato: 30-08-2000

Arla Foods hæver mælkepriserne

Resumé

Mejeriselskabet Arla Foods regulerede den 18. september 2000 priserne på en række produkter op med en gennemsnitlig forhøjelse på 1,8 pct. Almindelig frisk mælk, syrnede produkter (yoghurt mv.) og smør/Kærgården stiger 3,5%. En liter alm. letmælk stiger dermed ca. 20 øre inkl. moms, mens fløde, ost og økologisk mælk ikke stiger. Mælkepriserne blev senest ændret i 1999, hvor prisen for fløde og surmælksprodukter blev hævet. For alle mælkeprodukter under ét udgjorde stigningen 2 pct. KFST valgte at forholde sig kritisk overfor Arla Foods prisstigning på mælk, da den især ramte friskmælksmarkedet, som ikke var udsat for konkurrence fra udlandet. Styrelsen greb dog ikke ind.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Mejeri (mælk)

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet