Mødedato: 30-03-2005

Arla Foods rabatter og markedsføringstilskud

Resumé

Arla Foods udbetalte årligt store beløb til detailhandelen i form af rabatter og markedsføringstilskud. I 2003 udgjorde det samlede beløb 900 mio. kr. eller 18 pct. i forhold til bruttopriserne. Samtidig har der været flere forhold, der pegede på, at konkurrencen på det danske marked for mælk og fløde mv. er mindre effektiv, end man kunne ønske sig. Konkurrencestyrelsen satte således fokus på de rabatter og markedsføringsydelser, som Arla Foods havde udbetalt til detailhandelen. Formålet var at afdække efter hvilke principper og betingelser, rabatter og tilskud var blevet udbetalt, og om Arla Foods havde diskrimineret mellem de enkelte detailhandelskæder. Det blev meddelt Arla Foods, at rådet, efter de oplysninger, der var tilvejebragt gennem styrelsens undersøgelse af selskabets differentierede udbetaling af rabatter og markedsføringstilskud til detailhandelen for 2003, ikke ville foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen