Mødedato: 03-03-2023

Årsberetning for Forsyningssekretariatet – 2022

Resumé

En kubikmeter vand kostede i gennemsnit 74 kroner sidste år. Siden den økonomiske regulering af vandsektoren trådte i kraft i 2011 har de reale vandpriser været stabile trods omfattende investeringer i blandt andet klimasikring og forsyningssikkerhed. Forsyningssekretariatet udgiver i dag sin årsberetning for 2022.