Mødedato: 10-11-2014

ASON A/S

Resumé

Sagen indgår i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller, der er en af Danmarkshistoriens største sager om kartelsamarbejde. ASON A/S har fået en bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Samtidig er en ledende medarbejder idømt en bøde på 25.000 kr. for i sin egenskab af ledende medarbejder at have ladet virksomheden indgå aftaler af konkurrencebegrænsende karakter, idet sigtede vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser eller andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud.