Mødedato: 19-12-2014

Atea Danmark Holding A/S’ overtagelse af Axcess A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Atea Holding A/S og Axcess A/S. Atea Danmark Holding A/S opnår ved fusionen enekontrol over AT Vision ApS og dermed indirekte kontrol med Axcess Holding ApS, Axcess A/S og Axcess Nordic ApS. Atea Danmark Holding A/S er et af flere datterselskaber til Atea ASA, som er hjemhørende i Norge og børsnoteret på Oslo Børs. Axcess Holding ApS ejes inden fusionen af AT Vision ApS, Damgaard Company A/S, Oyster Invest ApS og medarbejdere. Axcess Holding ApS ejer hele aktiekapitalen i Axcess A/S. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet begge parterne er aktive på delmarkederne for netværksløsninger, kommunikationsløsninger og datacenterløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant