Mødedato: 23-08-2018

ATP og Danica Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S

Resumé

Sagen vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Danica Ejendomsselskab ApS’ (”Danica Ejendomme”) erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S. Ved fusionen erhverver ATP og Danica Ejendomme gennem det fælles kontrollerede joint venture Danske Shoppingcentre kontrol med herningCentret. ATP driver pensions- og investeringsforretning samt administration af udbetaling af diverse velfærdsydelser. Danica Ejendomme, der investerer i, udvikler og opfører ejendomme, er en del af Danske Bank-koncernen. Både ATP og Danica Ejendomme er aktive inden for udlejning af butikslejemål, herunder gennem Danske Shoppingcentre, der helt eller delvist ejer 16 butikscentre i Danmark. herningCentret består af et butikscenter med et samlet butikudlejningsareal på i alt ca. 26.200 kvm. I forbindelse med centret er opført et kontortårn på 7.460 kvm, som herningCentret udlejer til kontorlejemål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant