Mødedato: 01-06-2015

ATP og Via Ventures Partners Fond II’s erhvervelse af NEAS Energy A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Via Ventures Partners Fond II (tilsammen Konsortiet) og Neas Energy A/S (Neas Energy). Den anmeldte fusion indebar, at Konsortiet (ATP og Via Ventures Partners Fond II (VIA II)) erhvervede 30,3 pct. af aktiekapitalen i Neas Energy. Gennem aftaler, der samlet tillagede dem afgørende indflydelse på Neas Energys forretningsstrategiske beslutninger, erhvervede de endvidere negativ enekontrol med Neas Energy. Inden for energisektoren har ATP ikke­kontrollerende aktieposter i henholdsvis DONG Energy A/S og Vestas Wind Systems A/S. Neas Energy er et energihandelsselskab, der leverer energy asset management services inden for el­produktion (kraft­ og alternativ energiproduktion og vind­/sol­/vandkraft) og håndterer risici og optimering på vegne af kunder, herunder gennem handel på de europæiske energimarkeder. Endvidere handler Neas Energy på egne vegne. Neas Energys kunder er primært mindre energiselskaber, forsyningsselskaber, handelshuse, vindkraftproducenter, kraftvarmeværker og solkraftproducenter samt øvrige fornybar energiproducenter. Neas Energy handler med el, gas og beslægtede råvarer, herunder grønne elementer som el­certifikater og lignende. Geografisk dækker Neas Energys aktiviteter det meste af Europa. Transaktionen vedrører derfor markederne for henholdsvis energy asset management services, der udgør tjenesteydelser, som bidrager til planlægning og optimering af givne produktionsanlæg med henblik på optimal drift. Transaktionen vedrører endvidere handel med elektricitet og gas. Ingen af de af Konsortiet kontrollerede virksomheder havde dog aktiviteter i Danmark på de samme markeder som Neas Energy eller på markeder, der er vertikalt forbundet med de markeder, hvorpå Neas Energy er aktiv. Fusionen gav derfor ikke gav anledning til indsigelser og kunne godkendes efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant