Mødedato: 17-12-2015

Aurelius SE & Co. KGaA overtagelse af Valora Trade

Resumé

Transaktionen vedrører Aurelius’ overtagelse af Valora Trade. Aurelius var et tysk kommanditselskab med 24 porteføljeselskaber aktive inden for følgende brancher: industri, kemi, business services, forbrugsvarer/mad & drikke og telekommunikation, medier & teknologi. Et af disse porteføljeselskaber, Berentzen, producerer spiritus og andre drikkevarer, herunder Hansen Rom, der sælges i Danmark gennem en distributør. Valora Trade er en uafhængig distributør af forbrugsvarer til dagligvarehandlen og detailforretninger, herunder specialiserede detailforretninger. Valora Trade distribuerer endvidere til horecasektoren og til grænsehandel. Valora Trade er aktiv i Danmark via dels et 100 % ejet datterselskab, Valora Trade Denmark A/S, dels via en kontrollerende ejerandel i Valora Trade Denmark Beverages A/S. Derudover ejer Valora Trade Denmark A/S en ikke-kontrollerende andel af Borup Kemi Holding A/S. De deltagende virksomheder var derfor begge aktive på markedet for salg af rom i Danmark – dog på forskellige niveauer. Valora Trade var aktiv indenfor distribution og salg af rom, mens Berentzen producerer rom, der sælges i Danmark via en distributør. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Spiritus

Samhandeler

Ikke relevant