Mødedato: 02-12-2013

Avinor’s, LFV’s, Naviair’s og Irish Aviation Authority’s erhvervelse af fælleskontrol over Entry Point North AB

Resumé

Sagen vedrører Avinor’s, LFV’s, Naviair’s og Irish Aviation Authority’s erhvervelse af fælleskontrol over Entry Point North AB. Irish Aviation Authority (“IAA”) har indgået en aftale med Avinor AS (“Avinor”), LFV (Luftfartsverket) (“LFV”) og Naviair vedrørende investering i Entry Point North AB (“EPN”). Avinor, LFV og Naviair udgør de nuværende aktionærer i EPN, der hver ejer en tredjedel af virksomheden. Efter transaktionen vil EPN være under fælles kontrol af Avinor, IAA, LFV og Naviair. EPN er et EU certificeret ATS (Air Traffic Services) Akademi, som forestår uddannelse og træning af personale til den operationelle del af lufttrafikstyring, såsom flyveledere, teknisk personale, operatører til flyveinformationstjenester og andre former for luftfartspersonale, til ansættelse hos både internationale og lokale leverandører af luftfartstjenester (Air Navigation Service Providers, herefter “ANSP”), lufthavne og andre organisationer. Avinor er ANSP i Norge og er fuldstændig ejet af den norske stat. Avinor betjener 46 lufthavne i Norge, hvoraf 12 er i samarbejde med Forsvaret. Avinor’s aktiviteter inkluderer også kontroltårne, kontrolcentre og teknisk infrastruktur for flynavigation. IAA er den irske myndighed, som er ansvarlig for håndteringen af luftrummet kontrolleret af Irland, sikkerhedsforskrifterne for irsk trafikflyvning og overvågning af flytrafiksikkerheden i Irland og ANSP i Irland. LFV leverer luftfartstjenester, herunder ydelser vedrørende kontrol af lufttrafikken, kontroltårne og udarbejdelse af løsninger for reducering af lufttrafikkens påvirkning af miljøet til både private og militæret i 32 områder i Sverige. Naviair udfører kontrol med flytrafikken i det danske luftrum fra kontrolcentralen i København og fra kontroltårnene i Kastrup, Roskilde, Billund, Aarhus, Rønne og Aalborg. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant