Mødedato: 15-08-2013

AX IT Holding III ApS erhvervelse af aktier i EDB Gruppen A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvor AC IT Holding III ApS erhverver aktier i EDB Gruppen A/S. AX IT Holding III ApS er et selskab uden anden økonomisk aktivitet end aktiebesiddelse og er indirekte kontrolleret af Axcel IV. Axcel IV er en kapitalfond (og en del af Axcel-gruppen), som primært foretager investeringer i mellemstore og store danske og svenske virksomheder i forskellige brancher. EDB Gruppen Holding A/S er en dansk-baseret virksomhed, som leverer IT-løsninger og konsulentydelser primært til det skandinaviske marked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant