Mødedato: 31-01-2017

AX IV SAIC Holding ApS’ erhvervelse af Frontmatec Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører AX IV SAIC Holding ApS’s køb af Frontmatec Holding A/S. Fusionen finder sted ved, at AX IV SAIC Holding ApS erhverver 100 pct. af aktierne og stemmerne i Frontmatec Holding A/S. Frontmatec udvikler, sælger, installerer og servicerer såkaldte automations- og kontrolsystemer rettet mod at erstatte menneskelige handlinger i den industrielle produktion. Disse systemer sælges til bl.a. forsyningsbranchen (vandforsyning, fjernvarme og spildevand), fødevarebranchen (kød, mælkeprodukter, brød og andre fødevarer) og den generelle fremstillingsindustri (generel industri og infrastruktur). Axcel er en investeringsfond, der opkøber selskaber gennem fire fonde (Axcel IIV). I forhold til fusionen og ud fra EU-Kommissionens praksis kunne tre relevante overordnede produktmarkeder identificeres omfattende markedet for: 1) salg af automations- og kontrolsystemer 2) udvikling, produktion og salg af automatiske produktionsanlæg til slagteriindustrien samt tilhørende services af sådanne anlæg og maskiner og slutteligt 3) ERP-systemer. Ved fusionen skete der et horisontalt overlap inden for automations- og kontrolsystemer. Derudover var der et vertikalt overlap indenfor samme marked. Ingen af disse var dog bekymrende, hvorfor fusionen kunne godkendes efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant