Mødedato: 05-02-2013

Axcel IVs erhvervelse af Exhausto A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Axcel IV’s erhvervelse af Exhausto A/S. Exhausto A/S var før fusionen fuldt ejet af V&I Cap A/S, som er et selskab under VKR Holding A/S. Exhausto A/S udvikler, producerer, markedsfører og sælger mekaniske ventilationsløsninger til komfort- og miljøventilation i kontorer, skoler, institutioner flerfamilieejendomme, restauranter, forretninger og produktionslokaler m.v. Excel IV er en kapitalfond som foretager investeringer i mellemstore og store danske og svenske virksomheder i forskellige brancher. Ingen af Axel-fondenes porteføljeselskaber er aktive inden for hverken mekanisk eller naturlig ventilation. Anmeldelsen var fuldstændig samme dato. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant