Mødedato: 30-06-2022

Axcel VI’s (inkl. Addpro og Prodata) erhvervelse af enekontrol over ITM8

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Axcel VI erhverver 100 pct. af aktierne i ITM8. Før transaktionen er Axcel VI indirekte ejet og kontrolleret af Axcel VI-fonden. Efter transaktionen er Axcel VI fortsat indirekte kontrolleret af Axcel VI-fonden, og der vil udover Axcel VI-fonden være en række indirekte medejere, herunder Chr. Augustinus Fabrikker, Ares, samt øvrige aktionærer, som ikke vil deltage i kontrollen af ITM8. ITM8 udbyder IT-services. ITM8’s kunder er primært små og mellemstore virksomheder, samt offentlige kunder. I Danmark fokuserer ITM8 på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter. ITM8 udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne Copenhagen Software A/S, IT Relation A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Sotea AB, Improsec A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Cloud Teams ApS. Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder i de nordiske lande. Axcelfondene har kontrollerende ejerandele i samlet 18 porteføljeselskaber. 6 af Axcels 18 porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder AddPro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall og Frontmatec. Heraf er det kun selskaberne AddPro og ProData, der tilbyder ydelser vedrørende IT-services og IT-produkter. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant