Mødedato: 08-06-2017

Axcel V’s erhvervelse af enekontrol over K. Nissen International A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Axcel V og K. Nissen International A/S. Transaktionen omfatter Axcel V’s erhvervelse af enekontrol over K. Nissen International A/S. Axcel V er en kapitalfond, som primært foretager investeringer i mellemstore danske og svenske virksomheder i forskellige brancher. Axcel er ultimativt kontrolleret af Axcel Management A/S, som også kontrollerer en række andre fonde (”Axcel-fondene”). K. Nissen International A/S er en dansk virksomhed, som er aktiv inden for udvikling, salg og servicering af termiske løsninger. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Salg of servicernig af termiske løsninger