Mødedato: 24-04-2014

Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S

Resumé

Sagen vedrører AX IV Holding II ApS erhvervelse af Silkeborg Data A/S. AX IV Holding II ApS er et selskab uden anden økonomisk aktivitet end aktiebesiddelser. AX IV Holding II ApS er kontrolleret af Axcel IV, der er en investeringsfond under kapitalfonden Axcel. Den planlagte transaktion indebærer, at Axcel overtager 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data fra dets nuværende ejer, Jyske Bank A/S, der i dag ejer 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data. Efter fusionens gennemførelse vil Silkeborg Data være underlagt enekontrol af Axcel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Axcels erhvervelse af Silkeborg Data, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant