Mødedato: 01-01-1900

Bain Capital Investors L.L.C.’s erhvervelse af enekontrol over F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. og dets datterselskaber

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Bain Capital Investors L.L.C.’s (“Bain Capital”) erhvervelse af enekontrol over F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. og dets datterselskaber (“FIS”).