Mødedato: 20-12-2010

Bankdatas overtagelse af Jyske Bank AS’ it-udviklingsenhed

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) og Foreningen Bankdata (herefter Bankdata). Fusionen består i, at Bankdata overtager den væsentligste del af enheden for it-udvikling i Jyske Bank. Ved fusionen erhverver Bankdata et antal medarbejdere fra Jyske Bank inklusiv disses arbejdsstationer, licenser mv., som medarbejderne i dag anvender til brug for udøvelsen af deres opgaver knyttet til it-udvikling. Bankdata erhverver således kontrol over en væsentlig del af en enhed i Jyske Bank, som efterfølgende fysisk flyttes til Bankdata. Ved fusionen bliver Jyske Bank samtidig medlem af Bankdata. Jyske Bank har til formål at drive bankvirksomhed og accessorisk virksomhed. Bankdata er en erhvervsdrivende forening ejet af en række pengeinstitutter, der samtidig er medlemmer af foreningen. Foreningens formål er at varetage databehandling og dermed forbundne opgaver for medlemmerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Levering af IT-udvikling og IT-drift til medlemmer