Mødedato: 24-09-2008

Behandling af joint venture om digital signatur

Resumé

Sagen vedrørte et joint venture mellem TDC og PBS. Joint venturet blev oprettet med henblik på afgivelse af tilbud i forbindelse med IT- og Telestyrelsens udbud af opgaverne om levering af digitale signatur-tjenester til det offentlige for en 5-årig periode. Opgaven omhandlede en videreudvikling af den eksisterende løsning, som TDC havde opbygget, da TDC fik tildelt opgaven efter et udbud for perioden 2003-2008. I maj 2008 oplyste parterne, at TDC ville trække sig ud af joint venturet. Selskabet til videreudvikling af den digitale signatur var herefter 100 pct. ejet af PBS. Ændringen indebar, at konkurrencelovens fusionsregler ikke længere fandt anvendelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant