Mødedato: 14-09-2011

Betinget afgørelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af Kerteminde Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at Kerteminde Kommunes praksis for prisfastsættelse af priserne for praktisk hjælp og personlig pleje var i strid med frit valg-reglerne. Dette skyldtes, at kommunen ikke havde fastsat en særskilt pris for frit valg-ydelsen praktisk hjælp, samt at kommunen havde undladt at indregne anvendt elevtid i opgørelsen af brugertidsprocenten til brug for kommunens beregning af priser for frit valg-ydelser. Styrelsen vurderede, at såfremt kommunen udarbejdede nye beregning i overensstemmelse med reglerne for frit valg-ydelser samt indførte udgiften for anvendt elevtid i opgørelsen, ville der ikke være anledning til at foretage sig yderligere i sagen.