Mødedato: 04-11-2014

BGB A/S

Resumé

Sagen indgår i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller, der er en af Danmarkshistoriens største sager om kartelsamarbejde. BGB A/S har fået en bøde på 1 mio. kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Samtidig er to ledende medarbejdere idømt bøder hver 25.000 kr. for i deres egenskab af ledende medarbejdere at have ladet virksomheden indgå aftaler af konkurrencebegrænsende karakter, idet de sigtede medarbejdere vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser eller andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud.