Mødedato: 18-06-2008

Biblioteksmedier A/S

Resumé

På baggrund af ankenævnets hjemsendelse af rådsafgørelse af den 31. maj 2006 fandt Konkurrencestyrelsen, at Biblioteksmediers distributionsaftaler med eneret kunne være misbrug af Biblioteksmediers dominerende stilling på markedet. Biblioteksmedier indgav tilsagn om ikke at ville indgå eneretsaftaler med sine leverandører, med undtagelse af såkaldte “smalle filmværker”. Da tilsagnet imødekom de betænkeligheder, styrelsen og ankenævnet havde, samt branchens generelle tilkendegivelse af, at virkningen af tilsagnet var tilstrækkeligt, valgte styrelsen en tilsagnsløsning, jf. konkurrencelovens § 16 a.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11 og artikel 102

Skadesteorier

Afskærmning

Samhandeler

Ja

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Distribution af henholdsvis film og; multimedieprodukter til danske biblioteker med henblik på udlån