Mødedato: 26-10-2005

Bindende udtalelse om TDC’s maksimalprisregulering for 2006 for faste kredsløb under forsyningspligt

Resumé

Ifølge telelovgivningen skal Konkurrencerådet afgive bindende udtalelse om, hvorvidt de lovregulerede maksimalpriser for faste kredsløb under forsyningspligt er i overensstemmelse med konkurrenceloven. Generelt gælder, at IT- og Telestyrelsen påser, at omkostningsgrundlaget for prissætningen af de pågældende ydelser er korrekt udregnet, mens Konkurrencerådet skal bedømme om prissætningen giver anledning til konkurrenceforvridning. Faste kredsløb omfatter en kundes køb af ubegrænset trafikmængde af en dedikeret forbindelse af en given båndbredde mellem to geografiske punkter, fx til telefoni eller dataudveksling mellem moder- og datterselskab. Faste kredsløb opdeles i 2 tråds, 4 tråds, 64 kbit/s og 2 Mbit/s kredsløb, som igen opdeles i lokale og mellemcentrale kredsløb, som endelig opdeles efter længden på det pågældende kredsløb. Det enkelte kredsløb kan endvidere opdeles i delydelserne oprettelse og leje. Konkurrencestyrelsen har taget de foreslåede maksimalpriser for 2006 til efterretning, idet styrelsen har lagt vægt på, at tilpasningen af priserne til de underliggende omkostninger er fortsat, og idet Konkurrencestyrelsen forventer, at problemet med negative marginer på enkeltydelser stort set kan fjernes i det forslag til maksimalpriser for faste kredsløb, der fremlægges for 2007.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant