Mødedato: 18-05-2021

Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, herunder det danske datterselskab Inter Terminals Denmark A/S

Resumé

Fusionen finder sted ved et frivilligt offentligt overtagelsestilbud, som Bison Acquisition Corp’s har fremsat til aktionærerne i Inter Pipeline Ltd om at erhverve samtlige aktier i Inter Pipeline Ltd. Gennemførelsen af overtagelsestilbuddet er blandt andet betinget af, at Bison Acquisition Corp erhverver mere end 66⅔ pct. af aktiekapitalen i Inter Pipeline Ltd. Overtagelsestilbuddet blev fremsat den 22. februar 2021. Købstilbuddet er i øjeblikket gældende indtil den 7. juni 2021. Efter gennemførelse af fusionen vil Bison Acquisition Corp udøve enekontrol over Inter Pipeline Ltd. Bison Acquisition Corp er et nystiftet selskab, der er kontrolleret af aktivforvalteren Brookfield Asset Management Inc. Brookfield har hovedkontor i Toronto, Canada. Brookfields investeringsfokus er inden for fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private equity. Brookfield er aktiv i Danmark gennem porteføljeselskaberne Clarios Denmark ApS, som producerer batterier til bl.a. bilproducenter, motorcykler og maritime fartøjer, Schoeller Plast A/S, som producerer retursystemer for plastik samt Greenergy, som indkøber og leverer brændstof på verdensplan. Herudover har Brookfield fælles kontrol over Oaktree Capital Group, der er aktiv i Danmark gennem en række porteføljeselskaber inden for sektorer som shipping, udlejning af kemikalietankere og beklædning. Inter Pipeline Ltd er et børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Calgary, Canada. Inter Pipeline Ltd er aktiv inden for transport og bearbejdelse af råolie og naturgas i Vestcanada samt inden for oplagring af flydende massegods i Sverige og Danmark, i Danmark via datterselskabet Inter Terminals Denmark A/S. Inter Pipeline Ltd’s aktiver i Sverige og Danmark omfatter otte lagerterminaler, som tilbyder lagerydelser for destillater og brændselsolieprodukter. I Danmark har Inter Pipeline Ltd lagerterminaler i Asnæs, Stignæs, Gulfhavn og Ensted. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen