Mødedato: 28-09-2022

Blue Equity III’s erhvervelse af fælleskontrol over Daniaco Holding, herunder Dania Connect og Trepco

Resumé

Transaktionen omfatter, at Blue Equity III sammen med Unico erhverver fælleskontrol over Daniaco Holding, herunder Dania Connect og Trepco. Efter fusionens gennemførelse vil Daniaco Holding være ejet af Blue Equity III og Unico med hhv. 40 pct. og 60 pct. af anparterne, men jf. parallel indgået ejerskabsaftale er der fælles kontrol. Dania Connect har aktiviteter vedrørende transport af gods på vej, herunder primært i form af lastbiltransport af containere til og fra danske havne. Trepcos primære aktiviteter vedrører værkstedsaktiviteter i tilknytning til transportaktiviteterne i Dania Connect. Trepco har endvidere værkstedsaktiviteter vedrørende reparation af trailere for eksterne kunder. Blue Equity III K/S er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder DTK Group ApS (”DTK Group”). DTK Group’s primære aktiviteter vedrører speditionsydelser, herunder logistik- og lagerløsninger. Herudover har DTK Group i begrænset omfang aktiviteter vedrørende transportydelser på vej via det tyske datterselskab DTK Logistics. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant