Mødedato: 27-08-2003

Bøder efter konkurrenceloven

Resumé

Dette notat omhandler bøder udstedt i forbindelse med overtrædelse af konkurrenceloven, fra vedtagelsen af konkurrenceloven til 27. august 2003. Notatet nævner, at der er givet bøder til godt 200 virksomheder i forbindelse med elkartel-komplekset samt 5 andre forhold. Bødemodtagerne i de 5 forhold er Adidas Danmark A/S, Ejendomsavisen A/S, Levi Strauss (blev den 23. oktober 2003 frifundet for overtrædelse af konkurrenceloven og bøden frafaldet), Lindberg A/S, Dansk Tipstjeneste A/S samt Scandlines Danmark A/S. Desuden indeholder notat oplysninger om størelsen af bøder i de 5 forhold samt en kort sagsbeskrivelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Brancher

Bøder

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant