Mødedato: 31-08-2005

Bogbranchen ændrer fastprisreglerne for at stille boghandlere mere lige med bogklubber

Resumé

Konkurrenceankeævnet havde ved kendelse af 31/1-2005 fastslået, at der ikke kunne gribes ind overfor forelægger branchens system med fast priser, idet dette var forudsat respekteret ved vedtagelsen af konkurrenceloven. Konkurrencerådet havde ellers set et særligt problem knyttet til forlagenes udsendelse af bøger via bogklubber, til en reduceret pris, idet dette forvred konkurrencen. I de senere år blev bogklubbøgerne udsendt kortere tid efter ordinærudgaverne. Boghandlerne blev derfor hurtigere udsat for konkurrence, uden at de kunne svare igen. Efterfølgende tilbød bogbranchen en tilpasning af deres vilkår mhp. at imødegå noget af kritikken således at forlagene adgang til at kunne diktere boghandlernes priser, blev forkortet med et halvt år, såfremt bogen også udkom i bogklub.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bog

Samhandeler

Ikke angivet