Mødedato: 29-10-2003

Brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter (Mastesag III)

Resumé

Efter anmeldes af en brancheaftale af Telekommunikationsindustrien i Danmark fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen kunne fritages fra KL § 6, jf. KL § 8, stk. 1. Brancheaftalen indeholdte et beregningsprincip for lejebetaling for udnyttelse af fællesudnyttelse af master. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at den fællesudnyttelse af master, mindskede behovet for, at hvert enkelt selskab skulle opstille sin egen mast, og at man ved aftalen tog hensyn til miljøet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet