Mødedato: 22-12-2010

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler

Resumé

På baggrund af et kontrol besøg af brancheforeningen Danske Bedemænd af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom det frem, at brancheforeningens etiske regler indeholdte tre bestemmelser, der var konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af forbuddet i KL § 6. De tre bestemmelser forbød medlemmer at reklamere i Radio og TV, anvende priser i annoncer og annoncere med gratisydelser. Endvidere blev det konstateret, at brancheforeningen havde udsendt meddelelse til sine medlemmer om, at hvis de brugte de markedsføringsmetoder beskrevet i de etiske regler var det i strid med brancheforeningens regler. Konkurrencerådet udstedte påbud til Danske Bedemænd om at ophæve de tre bestemmelser i Danske Bedemænds etiske reglers og at undlade at komme med udmeldinger til medlemmerne, om at anvendelse af de tre markedsføringsmetoder er i strid med de etiske regler. Senere bødevedtagelse den 9. maj 2011

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bedemandsforretning