Mødedato: 18-11-2019

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

Resumé

Sagen vedrørte Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S. Ved gennemførelsen af fusionen erhverver Bravida 100 pct. af kapitalandelene i ICS. Bravida Danmark er datterselskab af Bravida-koncernen. Bravida koncernen leverer tekniske installations- og serviceydelser i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Bravida Danmark udfører aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder installation og service af standardiserede kølesystemer. Endvidere beskæftiger koncernen sig med aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data, opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde samt trafik- og el-infrastruktur. ICS er en installations- og servicevirksomhed, som via egen design & engineering-virksomhed primært har aktiviteter inden for kundetilpassede industrielle køleanlæg og varmepumpeanlæg. ICS tilbyder desuden serviceydelser til sådanne anlæg. I tillæg hertil tilbyder virksomheden industrielle ammoniakløsninger og semiindustrielle freonløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet