Mødedato: 27-03-2017

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS og JL A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem på den ene side Bravida Danmark A/S og på den anden side JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S. Transaktionen indebærer, at Bravida Danmark A/S erhverver 100 pct. af kapitalandelene i JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS og JL A/S, hvorved Bravida Danmark A/S opnår enekontrol med JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS og JL A/S. Bravida Danmark A/S beskæftiger sig med autoriseret ventilations-, varme- og sanitetsarbejde, elinstallation og dertil knyttede serviceydelser. Endvidere har Bravida Danmark A/S aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data samt trafik- og el-infrastruktur. JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS og JL A/S er primært aktive inden for bygge-og anlægssektoren som hoved- og totalentreprenør for kunder i fjernvarmesektoren. Herudover udfører virksomhederne i begrænset omfang autoriseret arbejde med varme- og sanitetsteknik. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Serviceydelser