Mødedato: 10-06-2022

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af KT Elektric Aalborg A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Bravida erhverver 100 pct. af aktierne i KT Elektric. Bravida erhverver dermed enekontrol over KT Elektric. Bravida er datterselskab i Bravida-koncernen, der er børsnoteret på Nasdaq
Stockholm. I Danmark udfører Bravida aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, hvilket bl.a. også relaterer sig til aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data samt trafik- og el-infrastruktur.
KT Elektric er en dansk el-installationsvirksomhed, der beskæftiger sig med projektsalg inden for entreprise, automation samt servicering af industri og det liberale erhverv med elektriske løsninger af enhver art. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant