Mødedato: 28-04-2004

BRFkredits formidlingsaftaler med mindre pengeinstitutter på privatkundeområdet IV

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen BRFkredit en § 9-erklæring for en samarbejdsaftale indgået med seks mindre pengeinstitutter om formidling og garantistillelse af realkreditlån på privatkundeområdet. Konkurrencestyrelsen fandt således ikke, at samarbejdsaftalerne var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ja