Mødedato: 28-02-2001

BRFkredits standardaftaler med pengeinstitutter om formidling af lån

Resumé

Sagen vedrørte BRFkredits standardaftaler med pengeinstitutter om formidling af lån. Konkurrencestyrelsen meddelte i den forbindelse BRFkredit, at selskabets aftaler med Forstædernes Bank A/S og Slagelse Sparekasse om formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til BRFkredit ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. lovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet