Mødedato: 15-12-2016

Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol med Sæbe Compagniet ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Bunzl Holding Danmark A/S (”Bunzl Holding”) og Sæbe Compagniet ApS (”Sæbe Compagniet”). Ved transaktionen erhverver Bunzl Holding 100 pct. af anparterne og stemmerne i Sæbe Compagniet og opnår dermed enekontrol over Sæbe Compagniet. Bunzl Holding indgår i en større koncern (”Bunzl Gruppen”), som har aktiviteter i store dele af verden. Bunzl Gruppen tilbyder sine kunder onestop-shop ved at udbyde salg af forskelligt sammensatte varesortimenter. De varer, som indgår i Bunzl Gruppens varesortiment, indkøbes fra både producenter og andre grossister/distributører og omfatter bl.a.: rengøringsprodukter, hygiejneprodukter, fødevareemballager, sikkerhedsudstyr, borddækningsartikler, poser og sække mv. Bunzl Gruppen sælger sine varer til andre grossister/distributører, forhandlere og slutbrugere. Slutbrugerne udgøres af virksomheder, som ikke videresælger varerne som led i deres forretning, men derimod anvender dem i deres virksomhed. Sæbe Compagniet indkøber lignende varesortimenter fra producenter og andre grossister/distributører, men Sæbe Compagniet sælger kun til slutbrugere. Derudover tilbyder Sæbe Compagniet forskellige services og leveringer ned på timebasis. KFST noterede, at der, jf. anmeldelsen, var både horisontale overlap og vertikale forbindelser. Ingen af disse gav dog anledning til konkurrenceretlige bekymringer. Fusionen blev herefter godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant