Mødedato: 24-03-2020

Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Bunzl en kontrollerende andel på 78,9 pct. Af aktierne i ICM, og opnår dermed enekontrol over ICM. ICM er en dansk leverandør af sikkerhedsudstyr, arbejdstøj samt varer og forbrugsmaterialer primært til beskyttelse af arbejdsmiljøet på industrielle arbejdspladser, herunder rengørings- og hygiejneprodukter. ICM agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder. Bunzl, der er en del af Bunzl-gruppen, leverer blandt andet sikkerhedsudstyr, rengørings- og hygiejneprodukter, og agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder. ICM og Bunzl er dermed begge aktive inden for salg af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter. Styrelsen lod det stå åbent, hvorvidt det relevante produktmarked skulle afgrænses som et samlet marked for salg af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter på tværs af salgs-kanalerne, eller om det skulle segmenteres efter produktgrupper og/eller salgskanaler. Uanset afgrænsning ville fusionen ikke begrænse konkurrencen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen