Mødedato: 20-12-2000

Byggeorganisationernes standardforbehold

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i sagen behandlet en række anmeldelser af standardforbehold og standardforbehold for totalentreprise. Standardforbeholdene er udarbejdet afbrancheorganisationerne på bygge- og anlægsområdet og anvendes af medlemmerne ved stortset al tilbudsgivning i forbindelse med indgåelsen af entrepriseaftaler. Forbeholdene har karakteraf generelle betingelser, der kan anvendes af samtlige brancheorganisationensmedlemsvirksomheder uanset særlig fagområde. Grundlaget for entrepriseaftaler er Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- oganlægsvirksomhed (AB 92) og det tilsvarende regelsæt for totalentreprise (ABT 93). Styrelsen havde tildigere fundet AB 92 og ATB 93 for forenelige med konkurrenceloven (se rådsmødet 21/6-00). Byggeorganisationernes standardforbehold er til forskel fra AB 92 og ABT 93 udarbejdet ensidigt afbrancheorganisationerne på entreprenørsiden. Endvidere er anvendelsen af standardforbehold obligatorisk for en række af brancheorganisationernes medlemsvirksomheder, idet organisationerne under Byggeriets Firkant ( Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere,ELFO og Dansk VVS) har forklaret, at deres medlemmer er pligtige til at tagestandardforbeholdene ved enhver tilbudsgivning. Håndværksrådet og BKL har oplyst, at det er frivilligt for medlemsvirksomhederne at anvende deres standardforbehold. Inden for VVS-området, i Fælleslicitationskontorets regi, er der dog pligt til at benytte Håndværksrådetsstandardforbehold. Styrelsen fandt, at obligatorisk anvendelse af standardforbeholdene var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, og at der således ikke kunne gives en erklæring om ikke-indgreb i henhold til lovens § 9. Kriterierne for at meddele fritagelse efter lovens § 8, stk. 1, fandtes således ikke at være opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Bygge- og anlægsvirksomhed m.m

Samhandeler

Ikke angivet