Mødedato: 20-12-2018

Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS. Fusionen finder sted ved, at Bygma A/S (herefter Bygma), som er 100 pct. ejet af Bygma Gruppen A/S, erhverver 100 pct. af aktierne i Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS. Bygma Gruppen A/S er moderselskab i Bygma koncernen, som blandt andet består af Bygma A/S, Scandinova A/S, Profile A/S m.fl. Bygma Gruppen A/S er ultimativt ejet af familien Christiansen. Koncernens hovedaktivitet er drift af trælastforretninger i Danmark, Sverige, Island og Færøerne. Fridolf Holding ApS ejer datterselskaberne Fridolf A/S, Bjergmark A/S, Fridolf Ejendomme ApS og BNV ApS. Fridolf Holding ApS er ultimativt ejet af Jens Fridolf. De overdragne selskabers aktiviteter er drift af trælastforretninger og udlejningsvirksomhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant