Mødedato: 13-03-2015

Canon Inc.’s erhvervelse af enekontrol med Axis Aktiebolag

Resumé

Transaktionen vedrørte Canon Inc.s (Canon) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i det svenske børsnoterede seleskab Axis Aktiebolag (Axis). Canon har hovedkontor i Tokyo i Japan. Canon har 271 datterselskaber, der er aktive på markedet for udvikling, fremstilling og markedsføring af kopimaskiner, printere, kameraer, industriudstyr og andet udstyr. Canon er aktiv i Danmark via dets datterselskaber Canon Danmark A/S, Dataflight Europe A/S, I.R.I.S. Denmark ApS, Milestone Group A/S og Milestone Systems A/S, og Axis er aktiv i Danmark gennem salg til nordiske kunder via distributører. Axis har hovedkontor i Lund i Sverige og sælger netværksovervågningskameraer og dertil relaterede produkter såsom videoindkodere, software og tilbehør. Kameraerne kan anvendes til en bred vifte af overvågningsformål, og Axis’ produkter anvendes i detailkæder, hospitaler, lufthavne, tog, motorveje, universiteter, fængsler, casinoer og banker. Axis udvikler den teknologi og software, der er i kameraerne og produkterne. Begge parter er således aktive på markedet for videoovervågningssystemer, henholdsvis markedet for videoovervågningskameraer. KFST fandt dog, at fusionen ikke gav anledning til indsigelser og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant