Mødedato: 26-10-2005

Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren II

Resumé

På baggrund af nye regler på området (Rådsfordring 1/2003 (EF)) genoptog konkurrencestyrelsen af egen drift Carlsbergs installationsaftaler med horeca-sektoren, som tidligere var tilsendt konkurrencemyndighederne til godkendelse. Det blev i afgørelsen lagt til grund, at Carlsberg indtog en domminerende stilling på markedet, idet Carlsberg havde en markedsandel på [69-74%] Calrsbergs installationsaftaler indebar, at Carlsberg udlånte fødølsanlæg mod, at fadølsanlægget kun blev brugt til at skænke Carlsbergs produkter (anlægseksklusivitet). Carlsberg havde på daværende tidspunkt to typer aftaler, ekslusive aftaler og ikke-ekslusive aftaler. Forskellen imellem aftaletyperne, var om der pålagt en eksklusiv købspligt af Carlsberg fadøl. I enkelte tilfælde gjalt eksklusiviteten også flaskeøl og læskedrikke. Carlsberg afgav en række tilsagn, som herefter blev gjort bindende. Tilsagene omfattede, at der blev indrykket et opsigelsesvarsel på 3 måneder, at strafgebyret for opsigelse af installationsaftaler blev fjernet og at eksklusiv aftalerne kun kunne omfatte til pilsnerfadøl. Carlsberg gav endvidere tilsagn til at indføre en købsklausul på fadølsanlæg udlånt i mere end 5 år for tappeanlæg og 12 år for tankinstallationer. Købesummen måtte maksimalt udgøre 18% anskaffelsesprisen. Konkurrencerådet gjorde tilsagnene bindende, og såfremt Carlsberg overholdte disse havde Carlsberg imødekommet Konkurrencerådet betænkligheder, og der var derfor ikke grund til at gribe ind.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Brancher

Øl og læskedrikke

Samhandeler

Ja