Mødedato: 05-04-2018

CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Rekom Group A/

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved CataCap II K/S (”CataCap”) erhverver enekontrol over Rekom Group A/S (”Rekom”). Fusionen indebærer, at CataCap erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Rekom. Ved closing foretager sælgerne en reinvestering, således at 53 pct. af aktiekapitalen ultimativt ejes af CataCap, der ved transaktionen erhverver enekontrol over Rekom. CataCap er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Der er intet overlap mellem de aktiviteter, som drives i CataCaps porteføljeselskaber, og aktiviteterne i Rekom. Rekomgruppen ejer og driver en lang række barkoncepter i Norden. Rekoms portefølje består af mere end 75 barer, cocktailbarer og natklubber i Danmark og Norge. Rekom er primært til stede i de større byer i Danmark og Norge og driver på nuværende tidspunkt beværtninger i København, Aalborg, Aarhus, Odense, Thisted, Sønderborg, Svendborg, Oslo, Trondheim, Bergen og Drammen. Da fusionen ikke gav anledning til problemer, blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

HORECA

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet