Mødedato: 18-11-2019

CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

Resumé

Sagen vedrørte CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S. Fusionen finder sted ved at CataCap indirekte overtager en kontrollerende ejerandel i DanaWeb International A/S (herefter ”DanaWeb”). Overdragelsen gennemføres som en aktieoverdragelse. Erhvervelsen foretages af selskabet CC X Holding II A/S, der er et datterselskab til CataCap, som erhverver 100 pct. af ejerandelene i DanaWeb. CataCap er en dansk kapitalfond, som investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har navnlig investeringer i REKOM (nattelivskoncern), LanguageWire (oversættelsesbureau), CASA (udviklings- og entreprenørskab), SkyBrands (home-tekstiler med licenseret print), TP Aerospace og AerFin (aktiviteter inden for flybranchen), GSV Materieudlejning, Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) og HB-Care (personbefordring). CataCap har ikke aktiviteter inden for samme område som DanaWeb. DanaWeb er leverandør af hjemmesider og online marketing. DanaWeb leverer navnligt 1) design, udvikling, vedligeholdelse og (gennem tredjeparter) hosting af hjemmesider, 2) webshops og 3) markedsføring på internettet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet