Mødedato: 08-03-2013

Catering Engros A/S overtagelse af Prima Frugt A/S

Resumé

Sagen vedrører Catering Engros A/S overtagelse af samtlige aktier i Prima Frugt A/S. Styrelsen fandt, at det relevante produktmarked kunne afgrænses til frugt- og grøntmarkedet. Styrelsen valgte dog at adskille vurderingen af omsætningen af frugt og grønt til detailhandlen fra foodservicekunder, da styrelsen var af den opfattelse, at emballering og kvalitet spiller en betydelig rolle for supermarkeder (og dermed ikke, eller slet ikke i samme forhold, for foodservice). Catering Engros A/S (i det følgende ”Catering Engros”) er 100 pct. ejet af FoodService Danmark, som igen er 100 pct. ejet af Dagrofa A/S. Catering Engros distribuerer dagligt fødevarer mv. til professionelle erhvervsdrivende i hele Danmark. Kundekredsen omfatter storkøkkener, kantiner, restauranter mv. Catering Engros omsatte i 2011 for DKK 1,4 mia. i Danmark. Prima Frugt A/S (herefter ”Prima”) driver virksomhed som importør og grossist inden for frugt og grønt. Selskabet er ejet af en kreds af SuperBest-købmænd samt af 2 direktører. Prima leverer først og fremmest til supermarkeder men har også leverancer til storkøkkener. Kunderne ligger hovedsageligt på Sjælland. Prima omsatte i 2011/12 for DKK 0,2 mia. i Danmark. Det geografiske marked blev afgrænset til Danmark. Styrelsen fandt, at Catering Engros markedsandel ikke ville stige betydeligt, og at der var flere konkurrenter med samme eller større markedsandel. Styrelsen fandt derfor ikke anledning til at gøre indsigelse og godkendte således fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant