Mødedato: 31-01-2018

CD Pharmas prissætning af syntocinon

Resumé

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere lægemiddel Syntocinon til hospitalernes indkøbsfællesskab (Amgros) til 43 kroner per pakke. I foråret 2014 kunne parallelimportøren dog ikke levere, hvorfor Amgros måtte købe Syntocinon fra CD Pharma. Denne havde i modsætning til parallelimportøren leveringssikkerhed pga. en eksklusiv distributionsaftale med originalproducenten. Sidst i april 2014 hævede CD Pharma prisen fra 45 kroner til 945 kroner for en periode på 6 måneder, hvilket Konkurrencerådet fandt var en overpris og udnyttelse af Amgros samt eventuelt en ekskludering af konkurrenten. Jf. rammeaftalen med Amgros skulle denne erstatte Amgros’ tab. Konkurrencerådet fandt, at CD Pharma var dominerende, (pkt. 599-813) både forud for 6 måneders perioden og i senere udbudsperioder, hvorfor denne ikke eksplicit havde en midlertidig karakter. Særlig betydning blev tillagt den eksklusive leveringsaftale. Derudover havde CD Pharma ifølge Konkurrencerådet kendskab til leveringsproblemerne (pkt. 685), og derved selskabets position som residual monopolist, dvs. de eneste, der kunne dække efterspørgslen. I forhold til misbruget valgte Konkurrencerådet at anvende den to-leddede United Brand-test samt foretage forskellige skøn af salgsprisen, der havde varieret henover perioden. Første led i United Brand-testen bestod i at vurdere forholdet mellem salgspris og omkostninger. De sidste kunne dog ikke skaffes direkte, men måtte skønnes, hvilket skete via 6 forskellige beregninger (pkt. 899-1012) samt en beregning, der anvendte en gennemsnitssalgspris fremfor højeste. De 6 første beregninger bestod udover i) selskabets egne opgørelser af ii) indkøbsprisen med en række ”diskutable” poster, iii) uden disse iv) uden et tillæg til producenten koblet til videresalgsprisen v) inklusiv dette tillæg samt vi) en tidligere leverandørs omkostninger. Konkurrencerådet fandt test iii) mest korrekt, og synes tilmed at have overvejet, om en ikke realiseret indtægt, dvs. en form for opportunity cost, burde indgå (pkt. 958-973). Det sidste knyttet op på, at Konkurrencerådet ikke accepterede inddragelsen af bortanskaffelsesomkostninger, da varer kunne være solgt til tredjemand. Andet led i United Brand-test bestod i at vurdere, om prisen fremstod urimelig via sammenligninger. Det omfattede (pkt. 1027-1093 samt 1094-1102) prisen over tid (kaldet test B), konkurrenter (kaldet test C), andre lande (kaldet test D) samt den økonomiske værdi af lægemidlet (kaldet test E). Det sidste opgjort i forhold til irreversible og alternative omkostninger og eventuelle IP-rettigheder og ikke fx købernes betalingsvillighed. Derudover forudsatte Konkurrencerådet i sagen, at det forhøjede prisniveau havde haft en vis tidsmæssig udstrækning, i den konkrete sag 6 måneder. Afhængig af valget af teststørrelse indikerede de forskellige test (dog ikke CD Pharmas egne opgørelser) et mark-up i forhold til omkostningerne på mellem 200-2048 og en profitmargin på mellem 40 og 100 %. Endvidere mente Konkurrencerådet ikke, at der var nogle objektive begrundelser for adfærden. Endelig besluttede Konkurrencerådet at anmelde sagen til SØIK mhp. strafferetlig forfølgelse. Stadfæstet af ankenævnet 29/11-2018 og Sø & Handelsretten 3. marts 2020. Det sidste dog med dissens. Dommen fra Sø & Handelsretten er ikke anket.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Politianmeldt

Litra

§ 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1 og artikel 102, litra a

Skadesteorier

Overpris

Brancher

Medicinal

Samhandeler

Ja

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution

Produktmarkeder

Markedet for salg af oxytocin (injektionsvæske), med mulig underopdeling