Mødedato: 21-06-2006

Celesio/Tjellesen/Max Jenne

Resumé

Sagen vedrørte den tyske virksomhed, “Celesio AG”‘s overtagelse af de to danske lægemiddelgrossister, “K.V. Tjellesen A/S” og “A/S Max Jenne Medicinalvarer En gros”. Celesio er et tysk selskab, der primært beskæftiger sig med engrosdistribution af lægemidler. Tjellesen A/S er én af i alt tre fuldsortimentsgrossister på det danske marked for engrosdistribution af lægemidler. A/S Max Jenne Medicinalvarer En Gros er den anden af de tre fuldsortimentsgrossister på det danske marked. Max Jenne har ingen aktiviteter uden for Danmark, og virksomheden, der er beliggende i Aabenraa med afdelinger i Aalborg og Vejle, henter [90-100] pct. af sin omsætning fra salg til apoteker i Jylland og på Fyn. Max Jenne beskæftiger sig udelukkende med engrosdistribution af lægemidler og tilbyder ikke andre ydelser såsom leverandørservice. Konkurrencerådet besluttede derfor, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 jf. § 12 c, stk. 2, at den anmeldte fusion kunne godkendes.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Engros virksomhed

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Full-line engrosdistribution af lægemidler og markedet for leverandørservices