Mødedato: 25-08-2017

Centrica plc’s erhvervelse af enekontrol over Bayerngas Norge AS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Centrica plc (”Centrica”) og Bayerngas Norge AS. Transaktionen indebærer, at Centrica overdrager dele af sine aktiviteter inden for udforskning og produktion af olie og gas til et nyoprettet selskab (”NewCo”). SWM Bayerische E&P Beteiligungsgesellschaft MBH (”SWM”), der ultimativt ejes af Stadtwerke München GmbH, overdrager samtlige aktiviteter i datterselskabet Bayerngas Norge AS til NewCo. Efter transaktionen vil Centrica plc besidde majoriteten af aktierne og stemmerettighederne i NewCo, mens SWM vil besidde en minoritetsandel. Centrica erhverver herved enekontrol over Bayerngas Norge AS. Centrica er en international virksomhed, der udfører en lang række aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af el og energi samt hertil knyttede services. Centrica udfører bl.a. aktiviteter inden for udforskning, produktion, transport og engrossalg af olie og gas, men ikke i Danmark. Derudover har Centrica aktiviteter inden for opbevaring og forarbejdning af naturgas. Bayerngas Norge AS udfører aktiviteter inden for udforskning, produktion, transport og engrossalg af olie og gas. Bayerngas udfører primært disse aktiviteter i Norge, Danmark, Tyskland og Storbritannien. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant