Mødedato: 15-01-2015

Cheminova A/S vs. AKZO (dom – erstatning)

Resumé

Ved Kommission beslutning af 19. januar 2005 blev seks selskaber under Akzo koncernen pålagt bøder for at have deltaget i et kartel i strid med Artikel 101. I forlængelse heraf anlagde Cheminova sag med krav om erstatning. Akzo Nobel havde under sagen anerkendt ansvarsgrundlaget, herunder kausalitet og adækvans, men valgte at bestride at Cheminova havde lidt noget tab. Sagen for S’ & Handelsretten vedrører derfor alene opgørelsen af tabet knyttet til karteller. På baggrund af en omfattende syn og skønsrapport blev Cheminova tilkendt DKK 10.710.000 i erstatning. Forud for sagens materielle behandling var der pågået en del procesuelle diskussioner, herunder om sagen kunne behandles i Danmark. Dette blev positivt afgjort ved Sø & Handelsrettens dom af 7/11-08, gengivet i UfR 2009.1265S. Sagsøgte, AKZO, havde forsøgt at få dette afvist.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Nej