Mødedato: 11-06-2008

Chr. Augustinus Aktieselskab overtager aktiemajoriteten i Skandinavisk Holding A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs (CAFA) overtagelse af aktiemajoriteten i Skandinavisk Holding A/S (SH). Det fremgik af anmeldelsen, at samtidig med at CAFA overtog aktiemajoriteten i SH, erhvervede SH (og dermed CAFA) enekontrol med virksomheden Orlik Tobacco Company A/S (OTC) gennem datterselskabet Skandinavisk Tobakskompagni A/S (ST). Denne transaktion blev herefter benævnt ”OTC-transaktionen”. Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 9. april 2008 den planlagte fusion og opfordrede i den forbindelse alle interesserede til at fremkomme med bemærkninger til fusionen senest den 23. april 2008. Konkurrencestyrelsen modtog imidlertid ingen bemærkninger til fusionen. Konkurrencestyrelsen godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant