Mødedato: 11-09-2019

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S

Resumé

Sagen vedrørte Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S. Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhverver ved transaktionen en kontrollerende aktiebesiddelse i Abacus Medicine A/S igennem en kombineret aktietegning og aktieoverdragelse fra Wagner Family Holding ApS blandt andre. Efter transaktionen vil Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Wagner Family Holding ApS udøve fælles kontrol over Abacus Medicine A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Abacus Medicine A/S er distributør af medicinske produkter baseret på parallelimport imellem EØS-landene. Selskabet har hovedkvarter i København og har aktuelt 700 heltidsansatte medarbejdere. Selskabet er kontrolleret af Flemming Wagner, der også ejer DayDose ApS, som er aktiv inden for kosttilskud. Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab er en del af Augustinus gruppen, som er ultimativt ejet af Augustinus Fonden. Augustinus gruppen foretager strategiske investeringer i skandinaviske virksomheder. Ingen af parterne var aktive på samme marked. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen