Mødedato: 18-06-2008

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs overtagelse af Skandinavisk Holding A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs (CAFA) overtagelse af aktiemajoriteten i Skandinavisk Holding A/S (SH). Det fremgik af anmeldelsen, at samtidig med at CAFA overtog aktiemajoriteten i SH, erhvervede SH (og dermed CAFA) enekontrol med virksomheden Orlik Tobacco Company A/S (OTC) gennem datterselskabet Skandinavisk Tobakskompagni A/S (ST). Denne transaktion blev herefter benævnt ”OTC-transaktionen”. Konkurrencestyrelsen godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tobaksmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markedet for fabriksfremstillede cigaretter. Markederne for rul-selv cigaretter, cigarer, pibetobak, røgfri tobak, distribution af tobaksvarer, fritidsforlystelser og møbler