Mødedato: 06-11-2018

Circle K Danmark A/S’ overtagelse af driften relateret til 72 servicestationer fra 12 forpagtere

Resumé

Transaktionen indebar, at Circle K overtog inventar, medarbejdere, goodwill, m.v., knyttet til driften af 72 servicestationer, som før transaktionen var drevet af 12 individuelle forpagtere under Shell-varemærket. De 12 forpagtere drev servicestationerne gennem forskellige virksomheder, men Circle K opsagde i maj 2016 deres forpagtningsaftaler. Opsigelsen skete som led i EU-Kommissionens godkendelse af Circle K’s køb af visse af Shells danske aktiviteter. Den 1. juni 2016 indgik Circle K en rammeaftale med ”Foreningen af Shellforhandlere i Danmark RBA”, som fastsatte de overordnede vilkår for en samlet opsigelse af forpagteraftalerne med de 12 forpagtere. På baggrund af rammeaftalen indgik Circle K herefter individuelle overdragelsesaftaler med hver af de 12 forpagtere. Overdragelserne indebar som nævnt, at alle aktiver knyttet til driften af de 72 servicestationer, herunder goodwill og medarbejdere, overgik til Circle K, der siden overdragelsen selv har varetaget driften af de omfattede servicestationer. KFST vurderede, at overdragelsen af aktiverne knyttet til driften af de 72 servicestationer fra de 12 individuelle forpagtere udgjorde en fusion, og at overdragelserne bør behandles som én samlet fusion, jf. § 12 a. Fusionen burde have været anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i juni 2016, men fusionen er ikke tidligere blevet anmeldt til eller godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller af Konkurrencerådet. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Sagen fik en opfølgning i 2019, idet Circle K modtog en bøde for ikke at have anmeldt transaktionen allerede i 2016.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tankstation

Samhandeler

Ikke relevant